Funktionsansvarig myndighet (FAM)

Civil myndighet som har ansvaret för samordning m.m. inom en funktion.