GUSP

GUSP, den gemensamma utrikes- och säkerhetspoltiken inom Europeiska Unionen (EU). GUSP skapades genom Unionsfördraget (Maastrichtfördraget) som trädde i kraft den 1 november 1993.

 

http://www.ne.se/lang/gemensam-utrikes-och-säkerhetspolitik