Generalförsamlingen

Generalförsamligen är ett av Förenta nationernas sex grundläggande organ. Församligens uppgift är främst rådgivande, d v s att det som beslutas i församlingen blir till rådgivande dokument för de berörda aktörerna. Detta eftersom församlingen saknar rättigheter och medel att stifta tvingande åtgärder.

 

Generalförsamlingen består av alla Förenta nationernas 193 medlemsländer och i detta organ är alla länder jämställda, med betydelsen att varje medlem har var sin röst. Generaförsamligen är därför det forum som vi ofta förknippar med Förenta nationerna, då det är i denna församling där alla länder får komma till tals och föra sin åsikt.

 

Läs mer om Förenta nationerna