Genèvekonventionerna

Samlingsbeteckning för 1949 års konvention angående förbättrande av sårade och sjukas behandling i fält, angående krigsfångars behandling och angående skydd för civilpersoner under krigstid (även kallad civilkonventionen).