Genèvereglerna

Vanlig benämning av folkrättens regler till skydd för krigets offer. Bygger i huvudsak på bestämmelserna i 1949 års Genèvekonventioner samt 1977 års tilläggsprotokoll.