Genus

Uppfattningen att kvinnligt och manligt i stor utsträckning är sociala konstruktioner. Jmfr begreppet kön som sorterar individer i enlighet med deras biologiska skillnader.