Gerilla

icke-reguljära militära trupper som arbetar i små enheter, ofta i det fördolda mot en förtryckande regim.