Globalisering

Förändringsprocess som knyter världens länder närmare varandra i ömsesidiga beroenden och globala transaktioner. Fenomenet är inte nytt, men har intensifierats av politiska beslut och de teknologiska framsteg som kraftigt har minskat kommunikations- och transaktionskostnaderna.