Hemskydd

En del av kommunens beredskap, utbildar och informerar allmänheten, hjälper till vid olyckor och katastrofer.