Hemvärn

Militärt organiserade, frivilligt rekryterade förband med mycket hög beredskap med främsta uppgift att i hemorten och på arbetsplatser skydda viktiga skyddsobjekt mot sabotage eller att skydda försvarets mobilisering. Hemvärnet är en del av armén. https://hemvarnet.se/