Högsta ledningen

Sammanfattande benämning på regeringen och riksdagen jämte kansliorganisationerna.