Höjd beredskap

Särskilda åtgärder inom totalförsvaret för att kunna hantera en krissituation. Det finns olika beredskapsnivåer beroende på situationens allvar.