Hotbild

Tolkning av omvärldens potentiella hot mot Sverige och/eller svenska intressen.