Humanitär verksamhet

Människovänlig verksamhet för att mildra effekterna av nöd och lidande.