Huvudorgan

Förenta nationerna har totalt sex stycken huvudorgan som instiftades i samma stund som FN bildades. Dessa organ är Generalförsamlingen, Säkerhetsrådet, Internationella domstolen, Ekonomiska och sociala rådet, Förvaltarskapsrådet och Sekretariatet. Dessa organisationen är grundläggande enheter i det dagliga arbetet i FN (med undantag för Förvaltarskaprådet som mer eller mindre har spelat ut sin roll).