Informationskrigföring

Informationsoperation (se nedan) som genomförs under kris och krig för att främja eller uppnå särskilda politiska eller militära mål gentemot en eller flera motståndare. Informationskrigföring är handlingar riktade mot en motståndare för att skydda, förvanska eller förstöra information och utrustning för informationsspridning. Engelsk benämning Information Warfare (IW)