Informationsoperationer

I Sverige har man till nyligen främst talat om informationskrigföring. Informationsoperationer är det nya överordnade begreppet i USA och inom NATO. Än så länge finns ingen fastlagd svensk definition för informationsoperationer, men det finns förslag: "samlade och samordnade åtgärder i fred, kris och krig till stöd för egna politiska eller militära mål genom att påverka eller utnyttja en motståndares eller annan utländsk aktörs information och/eller informationssystem medan man samtidigt utnyttjar och skyddar egen information och/eller informationssystem. Det yttersta målet är att påverka det mänskliga beslutsfattandet. Informationsoperationer kan vara såväl offensiva som defensiva operationer."