Informationssäkring

Åtgärder i fred, kris eller krig för att säkra civil och militär information samt informations- och kommunikationssystem av vital betydelse för samhällets säkerhet. I informationssäkring innefattas även åtgärder för att upptäcka och reagera på intrång eller annan skadande verksamhet, samt återställa systemen/informationen.