Informationssystem

System som behandlar, d v s insamlar, bearbetar, lagrar och distribuerar information. Innefattar såväl ett systems tekniska utrustning som dess mänskliga aktiviteter och rutiner.