Inhämtning

Verksamhet inom underrättelsetjänsten som bedrivs i syfte att inhämta information.