Inhumana vapen

Vapen vars verkan är ytterst skadebringande, onödig, överflödig eller urskillningslös (Försvarsmaktens definition).