Internationella brottmålsdomstolen

Internationalle brottsmåldomstolen (Eng: International Criminal Court, ICC) instiftades 2002 med mandat att döma för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser och ska fungera som ett komplement till nationella brottsdomsstolar. Brottsmålsdomstolen har möjlighet att driva en annan typ av ärenden än den internationella domstolen, då denna organisation kan driva åtal mot privatpersoner och grupper av individer. Internationella brottsmålsdomstolen lyder under FN och har sitt säte i Haag.

Läs mer under internationella bråttsmålsdomstolen