Internationella insatser

Utnyttjande av svenska resurser i verksamhet beslutad av/överenskommen med i första hand FN eller OSSE samt förberedelser för sådan verksamhet.