Internationella krigsförbrytartribunalen för fd Jugoslavien

(ICTY, International Criminal Tribunal for the Former Yoguslavia)
Den första internationella domstol sedan andra världskriget för granskning av krigsförbrytelser. Inrättades av FN:s säkerhetsråd 1993. Undersöker enskildas ansvar för folkmord, krigsbrott och brott mot mänskligheten som begåtts på det forna Jugoslaviens territorium. Läs mer intern