Invasion

Angreppsform med överföring av stridskrafter i syfte att helt eller delvis behärska det invaderade landets territorium. (Försvarsmaktens definition)