Kaliningradområdet

Del av Ryssland som saknar landkontakt med övrigt ryskt territorium, beläget vid Östersjön mellan Polen och Litauen.