Kartell

överenskommelse i konkurrensbegränsande syfte mellan flera företag inom samma bransch att samarbeta om t.ex. priser, priskarteller. Karteller är förbjudna i Sverige.