Kemiska vapen

Vapen med giftiga ämnen, t ex stridsgaser, som på grund av sin giftverkan kan utnyttjas för att skada eller döda människor, djur och växter. Läs mer internlänk