Koloni

En koloni är ett område som är en del av en annan stat (även om den geografiskt ligger på ett annat område). En koloni är en politisk eller administrativ enhet eller bosättning i ett land eller område där denna del lyder under regeringen i moderlandet.  

 

Ordet koloni användes ofta under upptäcktsresornas tid då européer började ta makten runt om i världen, där det oftast redan fanns människor. En koloni kunde även vara en plats under antiken där man bosatte sig i tidigare obebodda områden.