Kombattant

Stridande personal, medlem av en stats väpnade styrkor, polisman som deltar i rikets försvar, skyddsvakt eller medlem av organiserad motståndsrörelse.