Kommunal beredskap

Sammanfattande benämning på de åtgärder som en kommun skall förbereda och skall vidta under höjd beredskap. Regleras i lagen (1994:1720) om civilt försvar.