Konfliktförebyggande insatser

Företas innan en potentiell väpnad konflikt utbryter. Inkluderar politiskt agerande, preventiv diplomati, institutionellt och humanistärt bistånd samt utplacering av observatörer, civilpoliser eller förband.