Konfrontationsregeler

Regler varigenom den politiska ledningen eller militära chefer anger särskilda begränsningar i hur militärt våld får användas. Internationell benämning: "rules of engagement".