Konvention

Konventioner uppstår genom mellastatliga avtal. Dessa kallas även för traktat eller fördrag och är underkastade internationell rätt.

 

 http://www.ne.se/lang/fördrag