Korruption

är när någon missbrukar sin ställning för egen vinning, till exempel genom att ta emot mutor.