Kränkning

Främmande militär personal, statsfartyg och statsluftfartyg bereder sig tillträde till svenskt Territorium i strid med tillträdesprinciperna.