Krigets lagar

Folkrättsliga regler vid krig och väpnade konflikter, innefattande internationell humanitär rätt, ockupationsrätt och neutralitetsrätt.

Haag-konventionerna och Genève-konventionerna brukar tillsammans kallas Krigets lagar. Haag-konventionerna tar upp regler för hur krig får föras och vilka vapen som är tillåtna respektive förbjudna. Genève-konventionerna handlar om skydd av krigets offer samt hur sårade soldater och krigsfångar ska behandlas.