Krigs- och krigsviktigt företag

(K-företag) Företag inom näringslivet som är viktiga i kris och krig och som har planlagts för verksamhet i kris och krig.