Krigstjänstgöring

Tjänstgöring vid höjd beredskap för krigsplacerad personal.