Kris

1. Inom krisberedskapen: Händelse som hotar för samhället grundläggande funktioner och värden.
2. Inom det militära försvaret: politisk händelseutveckling med militära och/eller samhälleliga följdverkningar.