Krisberedskapsmyndigheten (KBM)

Krisberedskapsmyndigheten upphörde den 31 december 2008. Den 1 januari 2009 bildades Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) då KBM gick samman med Statens Räddningsverk (SRV) och Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF).