Kustbevakningen (KBV)

Kustbevakningen är en civil myndighet som utövar övervakning, tillsyn och kontroll över bland annat säkerhet, fiske och miljö längs Sveriges kust.