Kvalificerat hemlig

Uppgift som omfattas av sekretess och som är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet.