Ledningsbekämpning

Militär verksamhet som syftar till att nedsätta funktionen hos eller förstöra motståndarens eller annan aktörs ledningssystem.