Ledningskrigföring

Militär verksamhet som syftar till att nedsätta motståndarens eller annan aktörs omvärldsuppfattning och förmåga att utöva ledning. Ledningskrigföring består av ledningsbekämpning, vilseledning, psykologiska operationer och skydd mot informationsinhämtning