Lissabonfördraget

Lissabonfördraget beskriver hur bestämmelser i EU:s redan befintliga fördrag ska ändras, flyttas, kompletteras, raderas och omnumreras.

 

http://www.lissabonfordraget.se/fordraget/index.php