Luftvärn (lv)

Truppslag inom armén. Organiserar och utbildar luftvärnsförband med huvuduppgift att bekämpa luftfarkoster.