Mahatma Gandhi

Mahatma Gandhi föddes 1869. Han var indisk advokat, politiker, andlig ledare och en förgrundsfigur i Indiens självständighetssträvanden från Brittiska imperiet.

 

Gandhi mördades kort efter Indiens självständighet den 30 januari 1948 av en hinduisk fanatiker, men hyllas fortfarande som Indiens landsfader.  

  

Gandhi förespråkade en filosofi om motstånd genom aktivt ickevåld. Detta har fört Indien till självständighet, och även inspirerat rörelser för medborgerliga rättigheter och frihet runtom i hela världen.

 

FN:s internationella dag "internationella ickevåldsdagen" som inträffar varje år 2 oktober (den dagen då Gandhi föddes) hedrar Gandhis insatser.