Maktfaktor

Betydelsefull omständighet som gynnar.