Mänskliga rättigheter

De rättigheter varje enskild individ besitter. Universella rättigheter som FN:s medlemsstater beslutat att värna om sedan 1948.